Berg - Interactive Media and Communication

"Leren Faciliteren"

   

(versie: 22/02/2010)

 

 

 

  • Hoe krijgt u uw medewerkers gemotiveerd, en zonder productieverlies aan het werk met de nieuwe applicatie die wordt ge´mplementeerd?
  • U wilt een elektronische leeromgeving invoeren, maar u weet niet welke aanpak u daarbij het best kunt hanteren. Waar moet u rekening mee houden (didactiek, roostering, voorzieningen, professionalisering)?
  • U wilt uw intranet ontwikkelen op zoĺn manier dat iedereen in de organisatie erachter staat en de weg kent; hoe is dat te realiseren zonder te verzanden in oeverloze en eindeloze vergaderingen?
  • U bent bezig met de selectie van een contentmanagementsysteem voor uw website. Hoe krijgt u uw medewerkers zover om de website up-to-date, informatief, en wervend te maken en houden?

De dure ICT voorzieningen moeten optimaal aansluiten bij uw organisatie, uw mensen en uw visie. De hoge investeringen moeten tot uitdrukking komen in heldere communicatie, effectieve leerprocessen en gemotiveerde medewerkers.

Het actief betrekken van de medewerkers bij het vormgeven van de training, de inrichting van uw elektronische leeromgeving, het invoeren van een nieuw onderwijsconcept, of het selecteren van het contentmanagementsysteem is de beste methode om uw doelstellingen te bereiken.

Berg.IMC heeft laten zien dat het mogelijk is in korte tijd de neuzen van betrokkenen dezelfde kant op te zetten. Groepen worden ge´nspireerd, verschillende afdelingen praten ineens met elkaar, en er wordt een ICT voorziening gerealiseerd die doet wat ie moet doen.

Met internationale ervaring als adviseur, implementatiemanager, projectleider, workshop moderator en trainer ben ik beschikbaar om uw projecten in goede banen te leiden.

 
Google